Izložba „Svetlost“ - Priča

OR

       Prema mudrosti Kabale, postoji beskonačna snaga pozitivne energije koja nema ni početak ni kraj. Ova primarna energija je Svetlost, koja je živa snaga kreacije, koja ispunjava svaki deo naše realnosti i omogućava egzistenciju. Ona nas vodi na put sticanja neograničene sreće, smirenosti, neograničene ljubavi i znanja. Kabala nas uči da žene poseduju čak i veću unutrašnju pobožnost i duhovnost u odnosu na muškarce. U rukama žene leži velika moć i žene mogu promeniti svet, razumevajući i ispunjavajući svoju duhovnu ulogu u svetu, kao što razumeju svoju ulogu u svojoj porodici. One uče kroz Kabalu načine i pravila da dostignu konstantni protok Svetlosti (hebrejski "or" - אוֹר) u beskonačnim područjima ljudskog života.

       Slike koje se nalaze pred vama zrače duhovnom energijom. U njima dominira žena koja oseća da njeno ispunjenje dolazi iz nečeg višeg nego što je ovaj život. Žena na ovim slikama ima drugačiju vrstu čežnje koja se budi u njoj i prevazilazi granice ovog sveta. Ona oslobađa sve božanstvene aspekte svog bića u sinergiji sa prirodom koja je okružuje. Kao ljudsko biće, ona je zarobljena u neprekidnoj borbi dve duše u sebi – onoj animalističnoj, koja je životna sila sa instinktivnim životinjskim nagonima, i onoj koja sadrži potpuno duhovnu komponentu, božanstvenu iskru, koja razlikuje čoveka od životinje. Posmatrači osećaju tu borbu i ona ih na momenat obuzima; osećamo prožimanje ljubavi, sećanja, straha, lojalnosti, imaginacije, inteligencije, instinkata preživlja- vanja i prokreacije. U sledećem momentu, nadrealni pejzaž uverava da oluja prolazi; nečujna muzika prodire sa toplim vetrom koji sklanja oblake, a dodiri ruke teše i smiruju uzbuđenje. Kroz dušu životinje prolazi ljudska duša koja olakšava svoj sopstveni oporavak, inkarnaciju i transformaciju, a to je svrha zbog koje je stvoren naš svet. Žena dostiže svoju slobodu i prelazi iz tame u svetlost; njeno lice i njeno telo ocrtavaju snažan osećaj kolektivne svesti gde su svi ljudi na svetu povezani u jedno.

       U današnje vreme kada se čovečanstvo udaljava od duhovnosti, žene postaju svesne svoje realnosti i kroz Kabalu, kao kompleksnu mističnu i kontemplativnu tradiciju unutar judaizma, utelotvoruju u potpunosti kosmičke zakone, postižu korekciju vlastite i grupne duše, dovode više i niže svetove u harmoniju, emuliraju i oponašaju samog Boga.

       „Kralj bez kraljice nije niti velik niti kralj. Jer žena je ona koja osnažuje čoveka da osvoji svoj prostor... I tada čovek uči od ove žene da se on, takođe, može brinuti o drugima. A žena uči da ona, takođe, može da osvaja.“

– rabin Menachem Mendel Schneerson (1902 – 1994 / AM 5662 –5754)

OR

Nađite nas ovde